Automobilová Junior Akadémia 2023 (AJA 2023) - Prihlasovanie ukončené

Denný letný tábor je určený pre žiakov základných škôl, ktorí práve končia 6., 7. alebo 8. ročník.
Kapacita: 40 (40 účastníkov a 5 náhradníkov, ktorých budeme kontaktovať v prípade storna od prihlásených)
Aktuálna naplnenosť: 47
Termín konania: 10.07.2023 - 14.07.2023
Ukončenie prihlasovania: po naplnení kapacity (40 + 5 náhradníci)
Žilina, Teplička nad Váhom, Kysucké Nové Mesto